Our Drivers

Sulpizio Edoardo Mario

60 Mini Gr.3| Italy

PROFILE

Lanni Christian

OK-NJ | Italy

PROFILE

Taglienti Edoardo

OK-N| Italy

PROFILE

D’Agostino Diego

OK-N | Italy

PROFILE

Polidoro Emanuele

KZN Rookie | Italy

PROFILE

Caringi Carlo

KZN Senior | Italy

PROFILE

Mosca Andrea

KZN Senior | Italy

PROFILE

Polidoro Tommaso

KZN Senior | Italy

PROFILE

Villani Emanuele

KZN Senior | Italy

PROFILE

Piccioni Antonio

KZ2 Master | Italy

PROFILE